KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Güncelleme Tarihi : 30.05.2020

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi'nin ustasigelsin.com Web sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen ustasigelsin.com sitesini kullanmayınız. Ustasigelsin.com’un taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için dilediği zaman bu Sözleşme'nin içeriğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapma yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte Kullanıcı Sözleşmesi sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

MADDE 1 - TARAFLAR

 

a) Ustasigelsin.com

b) Kullanıcı

 

MADDE 2 - TANIMLAMALAR

 

İşbu sözleşme metni içerisinde;

a) "ustasigelsin.com" Emir ÖZÇELEK, Hakan SEVİNÇ, Tolga TÖRK, Ferit MALKARA site yöneticilerini,

b) "Web Sitesi" ustasigelsin.com internet sitesini,

c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple Web Sitesi'ni kullanan kişileri,

d) "Üye" Web Sitesi'nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı'yı,

e) "Destek Veren" Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen Kullanıcı'yı,

f) "Hizmet Veren" Web Sitesi üzerinden Hizmet Profili oluşturan ve/veya bir Hizmet Alan tarafından gönderilen Hizmet Talebi'ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Teklif sunan bir şahıs, kuruluş veya diğer geçerli tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, "Hizmet Veren" terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.),

g) “Hizmet Alan” Web sitesi üzerinden hizmet talebi gönderen gerçek veya tüzel kullanıcıyı,

ğ) "Hizmet Profili" Bir Hizmet Veren'in Web Sitesi üzerinde Hizmet Alana sunabileceği hizmetin tanıtımını (Hizmet Veren, Kullanıcılara teklif ettikleri hizmet(ler)i belirtmek ve Kullanıcılar tarafından yapılan Hizmet Talebi'ne Teklif vermek için Hizmet Profilleri oluştururlar.)

h) "Hizmet Talebi" Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren'den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde Müşteri tarafından yayınlanan tanımlayıcı hizmet veya iş isteğini,

ı) "Teklif" Bir Hizmet Veren'in, Kullanıcı'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

i) Tüm üyelik, teklif verme, teklif isteme, gelen teklifleri yönlendirme hizmetleri ücretsizdir. Hizmet arayanlardan istenen teklifleri yönlendirme konusunda rasgele seçim veya istenen kullanıcılara yönlendirme hakkı websitesi yönetiminde saklıdır. Kullanıcılar, ustasıgelsin.com sitesinin daha geniş kitleye hitap edebilmesi ve firma görünürlüklerinin artırılması için kaynak oluşturmak maksadıyla gönüllülük esasına göre sitemize destek de bulunabilir. Destek bulunan kullanıcılarımıza çeşitli ilave kullanım ayrıcalıkları tanıma hakkı websitesi yönetiminde saklıdır.

j) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Hizmet Profil oluşturmakla, Web Sitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. ustasigelsin.com işbu sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. ustasigelsin.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

MADDE 4 - KULLANIM ŞARTLARI

 

USTASİGELSİN.COM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ustasigelsin.com hizmet veren ve hizmet alana ilişkin hizmet bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Web Sitesi'nde yer almasını sağlamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi'nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ustasigelsin.com’ a tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Ustasigelsin.com veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Üyelik Ödeme Sistemi kapsamında Hizmet profilini onaylamadan önce konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

Ustasigelsin.com kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Ustasigelsin.com, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Ustasigelsin.com kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@ustasigelsin.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Ustasigelsin.com, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Ustasigelsin.com kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Ustasigelsin.com tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Web Sitesi söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Ustasigelsin.com’ u (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

Ustasigelsin.com bütünlüğünü korumak amacıyla, dilendiği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Ustasigelsin.com’ a yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Web Sitesi tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

Ustasigelsin.com hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.

Ustasigelsin.com, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

Ustasigelsin.com, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma, Ücretli Hizmet Profili Oluşturma

Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Hizmet Alan üyeler ücretsiz Hizmet Talebi gönderebilir ve Hizmet Verenin paylaşmış olduğu bilgileri ile direk iletişime geçebilir. Üyeler Hizmet Profili oluşturması Hizmet Veren statüsüne geçer. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Ustasigelsin.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı'ya aynen rücu hakkına sahiptir.

Ustasigelsin.com' un kullanıcı'yı üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Ustasigelsin.com üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu durum haricinde kullanıcı'nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

Tüm üyelik, teklif verme, teklif isteme, gelen teklifleri yönlendirme hizmetleri ücretsizdir. Hizmet arayanlardan istenen teklifleri yönlendirme konusunda rasgele seçim veya istenen kullanıcılara yönlendirme hakkı websitesi yönetiminde saklıdır. Kullanıcılar, ustasıgelsin.com sitesinin daha geniş kitleye hitap edebilmesi ve firma görünürlüklerinin artırılması için kaynak oluşturmak maksadıyla gönüllülük esasına göre sitemize destek de bulunabilir. Destek bulunan kullanıcılarımıza çeşitli ilave kullanım ayrıcalıkları tanıma hakkı websitesi yönetiminde saklıdır.

 

HİZMET ALANLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Talebi

Herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca bir hizmet talebi sunabilir. Kullanıcı, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Kullanıcı, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

Ustasigelsin.com Hizmet Alanın Hizmet Talebi'ni kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar. Hizmet Talebi'nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi (a) yanıltıcı olmayacak; (b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek; (c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, Kullanıcı koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek; (d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

Ustasigelsin.com hizmet talebi ve hizmet veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alanın bölgesinde, işi istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alan, Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Ustasigelsin.com Hizmet Alana ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alanın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

Ustasigelsin.com hizmetin verilmesi sırasında hizmet veren'in isteği doğrultusunda hizmet veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde ustasigelsin.com’ un hizmet veren ile ortaklığını ifade etmez.

Hizmet Alan belirtilen hizmet talebi için yalnız bir teklifi kabul edebilir. Bir teklifin kabul edilmesi, hizmet verildiğinde, hizmet veren'e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Hizmet Alan sebep göstermeksizin hizmet yapılmasına başlamadan önce Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında aykırı hüküm içeren hukuki bir sözleşme yapılmamış ise Hizmet Veren ve ustasigelsin.com(info@ustasigelsin.com)’ a bildirerek hizmeti almaktan vazgeçebilir. Bu konuna ustasigelsin.com’ un bir sorumluluğu yoktur.

Hizmet veren ile Hizmet Alan, herhangi bir teklif hakkında iletişime geçebilirler.

Hizmet Alan web sitesinde yayınlanan Hizmet Profil bilgilerinde yararlanarak Hizmet Veren ile direk iletişime geçebilir, hizmet talep edebilir, bu durumda oluşabilecek olumsuzluklarda ustasigelsin.com’ un sorumluluğu yoktur.

Garanti veya Onay Verilmemesi

Ustasigelsin.com herhangi bir Hizmet Veren'in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Hizmet Veren ile doğrudan temas kurmak veya anlaşmaya varmak tamamen Hizmet Alanın inisiyatifindedir. Ustasigelsin.com Hizmet Veren'in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

 

HİZMET VEREN'İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hizmet Profili Oluşturma

Kullanıcı, Web sitesinde belirtilen üyelik ücreti ödemden Hizmet Profili oluşturabilir ve Hizmet Veren olabilir. Hizmet Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Hizmet Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Hizmet Profili oluşturabilmek ve Hizmet Veren olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Hizmet Veren tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Hizmet Veren kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Hizmet Veren'e aittir.

Hizmet Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, Kullanıcı koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Ustasigelsin.com’ un sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.

Ustasigelsin.com Hizmet Veren'in Web Sitesi üzerinde Hizmet Profilini kendi denetiminden geçtikten sonra uygun görmesi halinde yayınlamalarını sağlar.

Teklif

Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi'nde belirtilen hizmeti Teklif'te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir. Kazanan Teklif, Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif'tir. Teklif sunumu, Teklif'te belirtilen fiyat üzerinden Hizmet Alan ve Hizmet Verenin anlaştığını gösterir fakat Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.  İki tarafın iş yapımından önce iş anlaşması yapması tavsiye olunur. Teklifin Hizmet Alan tarafından onaylanması ücretin ödenmesi için yeterli değildir, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alanın talebine ve varınal anlaşmaya göre işin tamamlanmasını müteakip Hizmet Alan hizmet ücretini direk Hizmet Verene ödemekle yükümlüdür.

Hizmet Veren ile Hizmet Alan, herhangi bir Teklif hakkında iletişime geçebilir.

Hizmet Veren, Hizmet Alanı yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

Hizmet Veren ustasigelsin.com isim, adres, e-posta ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgilerini ve isim, şehir, iş yerine uzaklık, web sitesi, iş tanımı, ödeme şekli, çalışma saatleri, referanslar ve nitelikler, değerlendirmeler ve incelemeler, önceki işlere ait fotoğraf portföyü, kuruluş yılı, teklif fiyatı ve seçilen randevu saati gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama ve/veya Hizmet Alan ve Hizmet Alanın seçtiği kişilere iletme konusunda yetki vermektedir. Ustasigelsin.com 'un Hizmet Veren'in bilgilerini gizli tutması beklenmemelidir ve herhangi bir sebeple ustasigelsin.com gizliliği ihlal ettiği söylenemez.

 

Verilen Teklifler Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden Web Sitesi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması şartıyla, Hizmet Veren ile site üzerinden anlaşmasını müteakip (kendi aralarında yapılabilecek yazılı sözleşme hükümleri hariç olmak üzere) herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Ustasigelsin.com Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında hizmet iptali ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir

 

Hizmet Sorumluluğu

Ustasigelsin.com’ un Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Web Sitesi, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın bölgesinde, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Hizmet Veren'indir ve ustasigelsin.com’ un hiçbir sorumluluğu yoktur. Hizmet Veren, Hizmet Alan için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder. Hizmet Veren, Hizmet Alan ile olan randevularda ve Kullanıcı sorgulamalarının yönetiminden münhasıran sorumlu olacaktır.

Hizmet Alan kendisinden başkası adına Hizmet Talebi dolduramaz. Hizmet Veren kendisinden başkası adına Teklif veremez. Alınan Teklifi veya Hizmet Talebini üçüncü bir şahısa devretmek veya devretmeye niyet etmek, bu şekilde aracılık yapmak ve komisyon ücreti almak veya almaya niyet etmek bu Sözleşme'nın ihlali sayılır.

Hizmet Veren ile Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Web Sitesi listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Kullanıcının Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

Ustasigelsin.com, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez; üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Web Sitesinin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

Ustasigelsin.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan Web Sitesinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ustasigelsin.com Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır

Hizmet Veren ile İlişki

Web Sitesi sadece Hizmet Veren ve Hizmet Alanları bir araya getirmek amacıyla kurmuştur. Hizmet Veren, ustasigelsin.com bu bölüm uyarınca Hizmet Veren adına Teklif sunması veya sunmaması ile ilgili olarak sahip olabileceği ustasigelsin.com aleyhindeki her türlü talep veya dava nedeninden feragat eder.

Ustasigelsin.com ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

 

TÜM KULLANICILARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Diğer Kullanıcılar ile ilişkilerden tamamen taraflar sorumludur.

Taahhüt Verilmemesi

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

(a) Ustasigelsin.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve

(b) Web Sitesi ve içeriği, "olduğu gibi" ve "kullanılabilir olduğu sürece" koşulları çerçevesinde verilmektedir. ustasigelsin.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

 

Sorumluluk Sınırlamaları

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, ustasigelsin.com’ un, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumluluğu yoktur.

Ustasigelsin.com, Web Sitesi'nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

Ustasigelsin.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Ustasigelsin.com başka birisinin Web Sitesi'nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren'in verdiği hizmetlerden veya bir Hizmet Alanın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren'e ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.

 

 

Telif Hakkı Politikası

Web Sitesi'nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Ustasigelsin.com Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı ustasigelsin.com' a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ustasigelsin.com 'a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları ustasigelsin.com’ a aittir. Ustasigelsin.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

 

Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik'ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Ustasigelsin.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesi ustasigelsin.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ustasigelsin.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Ustasigelsin.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi'nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

- Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;

- Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

- "Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spamming" iletimi içeren;

- Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

- İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

- Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

- Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

- 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

- Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

- Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

- Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

- Ulusal ve/veya yerel Kullanıcı koruma kanunlarını ihlal eden.

 

Web Sitesi'nde Değişiklikler

Ustasigelsin.com önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi'ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

Web Sitesi'nin bütünlüğünü korumak amacıyla, ustasigelsin.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi'ne erişmelerini engelleyebilir.

 

MADDE 5 - MALİ HÜKÜMLER

 

Ustasigelsin.com Hizmetleri ve Fiyatları

Tüm üyelik, teklif verme, teklif isteme, gelen teklifleri yönlendirme hizmetleri ücretsizdir. Hizmet arayanlardan istenen teklifleri yönlendirme konusunda rasgele seçim veya istenen kullanıcılara yönlendirme hakkı websitesi yönetiminde saklıdır. Kullanıcılar, ustasıgelsin.com sitesinin daha geniş kitleye hitap edebilmesi ve firma görünürlüklerinin artırılması için kaynak oluşturmak maksadıyla gönüllülük esasına göre sitemize destek de bulunabilir. Destek bulunan kullanıcılarımıza çeşitli ilave kullanım ayrıcalıkları tanıma hakkı websitesi yönetiminde saklıdır.

Ustasigelsin.com fiyat tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini tavsiye edildiği üzere aralarında yapacakları sözleşme gereği, hizmetin ifası sonrasında Hizmet Veren’e doğrudan öder bununla ilgili Ustasigelsin.com’ un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Hizmet Veren Ustasigelsin.com’ a ödemesini hizmet profili oluşturma üyelik esaslarına göre kredi kartı ile öder. Kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE BİLGİLERİN SAKLANMASI

Taraflar, işbu Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İzmir Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Ustasigelsin.com web Sitesi sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

Taraflar bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda ustasigelsin.com ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

MADDE 7 - GİZLİLİK

Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme'nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme'yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

 

Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu SÖZLEŞME'nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Ustasigelsin.com hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme'yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Bunun haricinde her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez. Geçmişte verilmiş olan destek talep edilemez.

 

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

 

MADDE 9 - TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Ustasigelsin.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Ustasigelsin.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

 

MADDE 11 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Taraflar'dan her biri, toplam 11 (on bir) maddeden ibaret olan bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme'nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.